TOP 10 TIO2 MANUFACTURES IN CHINA

TOP 10 BRAND IN CHINA TIO2 INDUSTRY

POSITION:HOMEPAGE > About us > Sales web

Our titanium dioxide products have been sold all over china,including Harbin,Changchun,Wulumuqi,Shenyang,Beijing,Tianjin,Taiyuan,Xiling,Lanzhou,

Jinan,Zhengzhou,Xian,Hefei,Nanjing,Shanghai,Hangzhou,Wuhan,Chengdu,Cho

ngqing,Changsha,Nanchang,Guiyang,Fuzhou,Guangzhou,Kunming,Nan ling,Hai

kou etc.


Contact us

Add:20F block A, NO.1088,

Hecheng building ,

Haiyuanzhong road,

Gaoxin district,Kunming city,

Yunnan province,china.

Postcode:650106

Tel:+86-871-68315444

+86-871-68324868

Fax:+86-871-68315444

+86-871-68324868

Email:yndht@163.com